Bakgrunnen

Ivan Ulsund AS er et familierederi med en historie spekket med båter. Familien har vært involvert i vel 25 båter siden Ivan Ulsund kjøpte sin første fiskebåt som 17-åring i 1939. I dag eier og driver rederiet snurperne/trålerne «Trønderbas» og «Brusøyskjær». Båtene er blant de største av sitt slag i Trøndelag og driver fiske etter pelagiske fiskearter slik som sild, makrell, lodde, kolmule og vassild. Rederiet sysselsetter i dag rundt 40 personer.

Våre ansatte

Våre båter er avhengige av et dyktig mannskap. Vi har derfor kompetente og erfarne medarbeidere i hvert ledd i vår virksomhet.